Wydział rozgrywek

Konkurs na organizację turniejów finałowych młodzieżowych Mistrzostw Polski w sezonie 2017/2018.

Konkurs na organizację turniejów finałowych młodzieżowych Mistrzostw Polski w sezonie 2017/2018.

Polski Związek Piłki Siatkowej ogłasza Konkurs otwarty na organizację finałów Mistrzostw Polski w piłce siatkowej.

Polski Związek Piłki Siatkowej ogłasza Konkurs otwarty na organizację finałów

Mistrzostw Polski w piłce siatkowej w kategoriach: 

Kategoria

Termin Finału

Młodziczki

25 – 27.05.2018

Młodzicy

11 – 13.05.2018

Kadetki

02 – 06.05.2018

Kadeci

02 – 06.05.2018

Juniorki

11 – 15.04.2018

Juniorzy

11 – 15.04.2018

W turniejach „Młodzik” i „Młodziczka” uczestniczyć będzie ok. 160 osób x 3 dni, w pozostałych ok. 160 osób x 5 dni. 

Turnieje finałowe rozgrywane będą zgodnie z regulaminem rozgrywek młodzieżowych na sezon 2017/2018 opublikowanym na stronie: www.pzps.pl

 

W konkursie mogą uczestniczyć kluby będące członkami PZPS oraz podmioty mające doświadczenie związane z organizacją imprez siatkarskich lub pozostałe prowadzące działalność w zakresie organizacji imprez sportowych i zatrudniające osoby mające doświadczenie przy organizacji imprez siatkarskich. 

Do obowiązków organizatora należy w szczególności:

1. Zapewnienie przez  organizatora

 1. noclegów dla uczestników (skład jednego zespołu nie może być większy niż 20 osób)
 2. wyżywienia dla uczestników (skład jednego zespołu nie może być większy niż 20 osób)

wraz z określeniem poziomu udziału finansowego ze strony uczestników w zakresie pokrycia wyżej wymienionych świadczeń.

2. Zapewnienie na koszt organizatora

 1.  wynajmu hali sportowej z widownią
 2. zabezpieczenia medycznego turnieju
 3. nagłośnienia i obsługi spikerskiej
 4. pucharów za miejsca 4 – 8 (wysokość do 30 cm)

e/ zakwaterowania i wyżywienia dla:

- 8 sędziów szczebla centralnego (dot. kategorii junior, juniorka, kadet)*

- 7 sędziów szczebla centralnego (dot. kategorii kadetka, młodzik, młodziczka)*

- delegata technicznego i oficera prasowego wyznaczonego przez PZPS

- 2 miejsca do dyspozycji PZPS

f/ obsługi logistycznej turnieju w miejscu jego organizacji

g/ promocji turnieju w mediach lokalnych

h/ wydania okolicznościowego folderu dla uczestników turnieju

 

PZPS zapewnia:

 1. Wyposażenie boiska w wykładzinę Taraflex wraz ze sprzętem pomocniczym
 2. Obsługę sędziowską turnieju oraz opłatę ryczałtów sędziowskich sędziów
 3. Puchary i medale za miejsca 1 – 3
 4. Statuetki okolicznościowe dla wszystkich uczestników oraz statuetki MVP
 5. Nagrody finansowe dla zespołów które zajmą w turnieju miejsca I – III
 6. Obsługę statystyczną
 7. Prowadzenie protokołu elektronicznego
 8. Informacje o wynikach meczów zamieszczane na stronie www.pzps.pl aktualizowane na bieżąco
 9. Serwis fotograficzny
 10. Promocję turnieju oraz lokalnych organizatorów  na stronach internetowych: www.pzps.pl , www.mlodziezowasiatkowka.pl

 Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

 1. Dane rejestracyjne podmiotu ubiegającego się o organizację turnieju/turniejów
 2. Wypełniony „Załącznik do zgłoszenia kandydatury na organizatora finału Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych w sezonie 2017/2018” podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Organizatora
 3. Wykaz dodatkowych oczekiwań wobec PZPS dotyczących udziału Związku w organizacji turnieju w zakresie spraw finansowych, rzeczowych i organizacyjnych 

Oferty można składać łącznie na organizacje wszystkich finałów lub oddzielnie na każdy z turniejów finałowych. 

 

Termin składania ofert na adres Polski Związek Piłki Siatkowej  02-801 Warszawa, ul. Puławska 383, upływa w dniu 26 lutego 2018 roku. Oferty należy składać w kopertach zamkniętych z dopiskiem  „Finały młodzieżowe 2018”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 marca 2018 roku poprzez ogłoszenie decyzji Komisji Konkursowej na stronie www.pzps.pl . W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Rafałem Kwiatkowskim tel. 22 462 82 27, e-mail: rkwiatkowski@pzps.pl. 

Polski Związek Piłki Siatkowej zastrzega prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Plik Tutuł
załącznik do zgłoszenia_MMP.DOC Załącznik do zgłoszenia
Mistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas