Utworzono: 2020-03-30 13:43:19 - Autor: PWZPS

Decyzje PWZPS w związku z epidemią koronawirusa.

Szanowni Państwo,

Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej informuje, iż Zarząd PWZPS w dniu 26 marca 2020 roku podjął uchwałę, na mocy której zaplanowane na 16 kwietnia 2020 r. Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piki Siatkowej zostaje odwołane z uwagi na panującą epidemię koronawirusa. Nowy termin zostanie ustalony w odniesieniu do podjętych decyzji zarówno Podkarpackiego, jak i Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Delegaci zostaną poinformowani o ustalonym terminie z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem.

Przypominamy również, iż zgodnie ze Statutem Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej „Członkowie PWZPS zobowiązani są do powołania delegatów na zasadach określonych w niniejszym paragrafie i zawiadomienia PWZPS o osobach powołanych na delegatów nie później niż do dnia 15 kwietnia każdego roku. W przypadku uchybienia tego terminu, uznaje się, że członek PWZPS nie powołał delegatów na nową kadencję.”

 

WSZELKIE ROZGRYWKI HALOWE ORGANIZOWANE PRZEZ PODKARPACKI WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ W SEZONI 2019/2020 ZOSTAJĄ ZAKOŃCZONE.

Rozgrywki 2020/2021
Lp. Zespół pktMistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas