Biuro Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej mieści się:

35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13A

telefon 0178535603

fax 0178535603

pwzps@pwzps.p9.pl
NIP 813-10-89-772

Konto PBS Bank nr 21 8642 1126 2012 1143 6184 0001

Mistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas