Utworzono: 2020-06-25 00:11:30 - Autor: PWZPS

Pomoc dla klubów zrzeszonych w ewidencji PWZPS

Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej informuje, iż w trakcie posiedzenia Zarządu PWZPS podjęto decyzje mające na celu pomoc finansowo-organizacyjną dla klubów uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim. W oparciu o podjęte decyzje, w najbliższym sezonie 2020/2021:

  • PWZPS znosi opłatę za wydanie licencji trenerskich,
  • Zarząd zdecydował, iż w rozgrywkach PWZPS licencje trenerskie będą przyznawane na dotychczasowych zasadach (brak konieczności posiadania tytułu „Trener piłki siatkowej PZPS”), z zastrzeżeniem, iż zespoły, które uczestniczą w rozgrywkach szczebla centralnego, lub uzyskają awans do tego etapu gier, będą musiały podporządkować się przepisom określonym przez PZPS.
  • Zniesiona zostaje opłata za przełożenie meczu w rozgrywkach seniorskich oraz młodzieżowych,
  • Ryczałt sędziowski za przełożenie meczu w rozgrywkach młodzieżowych oraz seniorskich nie zostaje podwyższony.

Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej podejmuje starania wprowadzenia dalszych etapów pomocy klubom zrzeszonym w ewidencji PWZPS.

Rozgrywki 2020/2021
Lp. Zespół pktMistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas