Zaproszenie na turniej siatkówki plażowej
Utworzono: 2019-07-04 13:16:18 - Autor: Tomasz Płaski

Zaproszenie na turniej siatkówki plażowej

Prezydent Miasta Krosna ,Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie oraz Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty Krosno zapraszają na Turniej siatkówki plażowej o Puchar Prezydenta Miasta Krosna.

CEL
- propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu - popularyzacja siatkówki plażowej.
ORGANIZATOR
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie
TERMIN I MIEJSCE
Turniej zostanie rozegrany w dniu 14 lipca 2019 r ( niedziela) o godz. 9,00 na boiskach siatkówki plażowej na krośnieńskim rynku.
UCZESTNICTWO
W turniejach uczestniczą pary w kategorii chłopcy rocznik 2003 i starsi, zgłoszone w terminie do dnia 8 lipca br drogą mailową na adres: mosirkrosno@wp.pl
Maksymalna ilość uczestników - 8 par. O zakwalifikowaniu do imprezy decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje o zakwalifikowaniu się do turnieju będzie można uzyskać na stronie internetowej www.mosirkrosno.pl
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie w dniu zawodów oświadczenia pobrane ze strony www.mosirkrosno.pl
W przypadku osób niepełnoletnich podpisana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, również pobrana ze strony organizatora.
SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych par do turnieju.
SPRAWY TECHNICZNE
Obowiązują przepisy PZPS piłki plażowej.
W przypadku 8 drużyn spotkania rozgrywane będą systemem brazylijskim .
Każdej parze przysługuje po jednym czasie na odpoczynek. Zmiana boisk następuje po zdobyciu każdych 7-miu punktów.
SPRAWY FINANSOWE
Koszty organizacji i prowadzenia turniejów ponoszą organizatorzy.
Koszty przejazdów, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie.
NAGRODY
Za zajęcie:
I miejsca - 600 zł i puchar dla pary
II miejsca - 400 zł i puchar dla pary
III miejsca - 200 zł i puchar dla pary

Rozgrywki 2020/2021
Lp. Zespół pktMistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas