Zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2022/2023
Utworzono: 2022-07-14 15:07:30 - Autor: PWZPS

Zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2022/2023

Wydział Rozgrywek informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu PWZPS z dnia 12.07.2022r., w celu zgłoszenia Klubu do rozgrywek należy dostarczyć w terminie do 31.08.2022 r. komplet dokumentów licencyjnych na sezon 2022/2023.

Każdy klub biorący udział w rozgrywkach PWZPS w sezonie 2022/2023 zobowiązany jest dostarczyć do PWZPS w terminie do 31 sierpnia 2022 roku następujące dokumenty:

1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej danego Klubu sportowego lub zaświadczenie o zarejestrowaniu we właściwym starostwie (dotyczy UKS-ów nie prowadzących działalności gospodarczej),
2. Poświadczony przez upoważnionego członka Zarządu Klubu odpis statutu,
3. Oświadczenie Klubu o braku bezspornych zaległości finansowych,
4. Pisemne zobowiązanie Klubu do przestrzegania statutu i regulaminów PWZPS/PZPS,
5. Deklaracja członkowska PWZPS,
6. Weryfikacja obiektu sportowego,
7. Potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach 2022/2023 - dla każdego zespołu osobny druk!

Dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy biuro@podkarpackasiatkowka.pl

Kluby zobowiązane są również do wpłaty składek członkowskiej oraz rozgrywkowej w kwotach odpowiednio 300 zł oraz 250 zł.
Składka rozgrywkowa jest również jednorazowa, niezależnie od ilości zgłaszanych zespołów.
Termin płatności składek - 31 sierpnia 2022.
Po tym terminie stawki wzrastają o 100%.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej.

Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
ul. Pułaskiego 13A
35-011 Rzeszów,
Konto PBS Bank nr 21 8642 1126 2012 1143 6184 0001

Plik Tutuł
potwierdzenie_udzialu_2022.doc Potwierdzenie udziału w rozgrywkach
deklaracja_czlonkowska_2022.doc Deklaracja członkowska PWZPS
Oświadczenie o braku zaległości finansowych.pdf Oświadczenie o braku zaległości finansowych
Zobowiązanie Klubu.pdf Zobowiązanie Klubu do przestrzegania regulaminów
Weryfikacja Hali Sportowej PWZPS.pdf Weryfikacja hali sportowej PWZPS
Rozgrywki 2020/2021
Lp. Zespół pktMistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas