Utworzono: 2022-03-03 16:01:36 - Autor: PZPS

ZMIANA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU POSIADANIA TYTUŁU TRENERA PIŁKI SIATKOWEJ PZPS

Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej w przedmiocie zmiany Systemu kształcenia i weryfikacji uprawnień przygotowania zawodowego trenerów Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej podjął uchwałę zmieniającą zasady pracy instruktorów pracujących w systemie rozgrywek WZPS, którzy uzyskali dyplomy instruktora piłki siatkowej przed 23.08.2013, tj. przed wejściem w życie Ustawy „deregulacyjnej” w taki sposób, że Instruktorzy pracujący w systemie rozgrywek Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej mogą pracować dalej z tytułem instruktora bez wymogu podniesienia kwalifikacji do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS”, ale za licencję płacą do WZPS dodatkową opłatę w kwocie 150 zł za sezon, do chwili podniesienia kwalifikacji do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS”.

Cały komunikat PZPS zawarty jest poniżej w pliku do pobrania.

Plik Tutuł
komunikat_uchwala_zarzadu_pzps_z_12_01_2022.pdf Uchwałą PZPS
Rozgrywki 2020/2021
Lp. Zespół pkt



Mistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas