Wydział rozgrywek

Informacja dla Klubów

Informacja dla Klubów

WR PWZPS przypomina, iż niezależnie od informacji, które w różny sposób docierają do Klubów, zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym na sezon 2019/2020 pkt VII, k) protokoły należy dostarczać do siedziby Związku w terminie do 7 dni od zakończenia spotkania.

Mistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas